AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DĀMBOVITA
Beneficiari de indemnizatie de somaj

Articolul 16 din Legea nr.76/2002

   Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:
       a) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii mai mici decat indemnizatia de somaj ce I s-ar cuveni potrivit conform Legii 76/2002;
       b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
       c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
       d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
       e) straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
       f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.
       
Articolul 17 din Legea nr.76/2002

   Somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:
       a) le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor;
       b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
       c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
       d) militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat;
       e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
       f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
       g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
       h) la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
       i) nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
       j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
       k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
   (2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 16 lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:
       a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
       b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;


Spatiu supravegheat video